Enskilda avlopp

Om man inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste man ordna en enskild avloppsanläggning på tomten. Oftast kan allt avloppsvatten ledas till en trekammarbrunn. Läs mer om vår trekammarbrunn under vårt rörsortiment.