Fundablock

Ett block för uppförande av grundmurar, stödmurar, plansilor m.m.

Fundablocket ersätter den traditionella gjutformen, vilket innebär att det tids / kostnadskrävande formbygget och formrivningen med spikrensning / rengöring helt uteblir. Fundablocken läggs ovanpå varandra med förskjuten skarv.

Mellan varje skifte armeras horisontellt och i varje blocks hålrum armeras lodrätt. Därefter fylls blocken med betong. Genom detta tillvägagångssätt får man en helgjuten mur där blocken i sig utgör gjutformen.

Bredd 150, 190 och 250 mm
Höjd 200 mm
Längd 500 mm

Betongåtgång

150 mm: 75 liter per kvm
190 mm: 110 liter per kvm
250 mm: 140 liter per kvm